Gemeente Delft

projectleider samenwerking H4-DSW - Delft

Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature

Plaatsingsdatum 08-10-2018 Functiecategorie Projectmanagement
Standplaats Delft Niveau Professional
Opleidingsniveau WO / PhD Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 20 Salaris maximaal € 5.520,- bruto per ma...
projectleider samenwerking H4-DSW

Jouw functie
Als projectleider samenwerking H4-DSW:
 • Breng je ideeën en activiteiten uit de verschillende kernteams en het beleidsteam H4 samen en brengt hier (logische) samenhang in aan;
 • Lever je een inhoudelijke bijdrage aan de gezamenlijke ontwikkelthema’s;
 • Maak je mijlpalen inzichtelijk en bewaak je de voortgang en overzicht op het gehele project;
 • Stuur je op resultaten en gemaakte afspraken;
 • Enthousiasmeer je de verschillende partijen om deel te nemen en bij te dragen aan het uitwerken van de verschillende thema’s; en
 • Treed je namens de H4 op als eerste aanspreekpunt voor DSW en andere betrokken (zorg)partners.

Voor 2019 verwachten we:
 • Dat je samen met de kernteams de agenda voor 2019 opstelt en het BO/DO adviseert over de noodzakelijke prioriteiten;
 • Dat je de samenwerking waar mogelijk uitbreidt naar andere partners, zoals CZ; en
 • Dat je uitvoering geeft aan de evaluatie van de samenwerking (gepland in Q1 van 2019) en een advies uitbrengt over de wijze van samenwerking na 2019.
De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland (de H4) werken sinds 2014 samen op het vlak van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze samenwerking richt zich onder andere op de inkoop van ondersteuning en het gezamenlijk vormgeven van de transformatie in het sociaal domein.

De winst van de samenwerking zit onder andere in de continuïteit van zorg voor onze inwoners en de goede relaties met zorgaanbieders. De schaalgrootte en de gezamenlijke zorginfrastructuur zijn de dragers van de H4-samenwerking, samen met een overeenkomstige visie op het sociaal domein. De samenwerking draagt bij aan het bieden van betere zorg aan de inwoners die dit nodig hebben.

Samenwerkingsovereenkomst H4-DSW 2017-2019:
In het vormgeven van de transformatie werkt de H4 samen met verschillende partners, waaronder met DSW Zorgverzekeraar. DSW is als regionaal opererende zorgverzekeraar actief in de regio als concessiehouder (Zorgkantoor) voor de gemeenten Delft, Midden-Delfland en Westland en als marktleider vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).
In maart 2017 heeft de H4 samen met DSW Zorgverzekeraar en Zorgkantoor de ‘Samenwerkingsovereenkomst 2017-2019’ gesloten. Het belangrijkste doel van deze samenwerking is het zorgen dat onze inwoners continuïteit van zorg en ondersteuning ervaren en zo min mogelijk worden geconfronteerd met verschillende wet- en regelgeving en financiële schotten tussen de domeinen. In de overeenkomst zijn een viertal ontwikkelthema’s benoemd op het snijvlak van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
In 2017 en 2018 is gewerkt aan het organiseren van de samenwerking door het formeren van drie kernteams, gebaseerd op de verschillende levensfasen (ouderen, volwassenen en jongeren). Voor iedere levensfase zijn de prioriteiten gesteld en is begonnen met het oplossen van concrete knelpunten.

Voor Rijswijk is CZ het zorgkantoor. In het afgelopen jaar zijn ook de contacten gelegd met CZ om te spreken over de knelpunten op de wetgevingen.

We zien dat de samenwerking meer en meer op gang komt en beide partijen hebben uitgesproken deze beweging verder te willen zetten. De samenwerkingsovereenkomst H4-DSW wordt daarom voor de duur van één jaar verlengd. In dit jaar wordt onder andere de samenwerking geëvalueerd.

Voor de sturing op het project samenwerking H4-DSW zoekt de H4 met ingang van zo snel als mogelijk is, een projectleider. Voor deze functie verricht de gemeente Delft de werving.

Over jou
Je beschikt over inhoudelijke kennis over de thema’s op de grensvlakken van de Wmo, Wlz en Zvw. Daarnaast ben je in staat om belangen met elkaar te verbinden en beschikt over politiek/bestuurlijke sensitiviteit. Je kunt zaken in proces zetten en gaat daarbij pragmatisch te werk, zodat het resultaat op een efficiënte wijze wordt behaald. Je hebt goede communicatieve en redactionele vaardigheden waardoor je een boodschap duidelijk over kunt brengen. Je kunt in- en extern goed samenwerken en neemt hierin initiatief.

Verder beschik je over:
 • Academisch werk- en denkniveau, ten minste blijkend uit een afgeronde WO-opleiding;
 • Ten minste twee jaar ervaring met projectleiding en/of procesmanagement, bij voorkeur in een complexe omgeving als een regionaal samenwerkingsverband;
 • Ten minste twee jaar aantoonbare kennis en ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvorming bij een complexe organisatie, als een regionaal samenwerkingsverband:
 • Aantoonbare kennis van het sociaal domein, met name rondom de Wlz,Zvw en Wmo.

Voor deze opdracht treedt de gemeente Delft namens de H4 op als gedelegeerd opdrachtgever.
De directeur Samenleving van gemeente Delft vervult deze rol. De projectleider samenwerking H4-DSW maakt deel uit van de programmastructuur van de H4. Van de projectleider samenwerking H4-DSW wordt verwacht dat hij/zij de taken zelfstandig oppakt. De dagelijkse aansturing vindt plaats door de programmamanager H4.

Wat we bieden

De functie is ingedeeld in schaal 12, dat wil zeggen maximaal € 5.520,- bruto per maand bij 36 uur per week of een maximaal bruto uurtarief van circa € 90,-.

De formele standplaats is Delft. In overleg kan ook in de andere H4-gemeenten gewerkt worden.
Aantal uren is 20-24 uur. Startdatum is zo spoedig mogelijk en einddatum 1 januari 2020.

Delft. Laat zien wat je kan

Delft, een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische binnenstad (en om Delfts blauw). Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en experimenten.
Delft heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven. De jongste oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA van Delft. Ook vandaag kijkt de stad reikhalzend uit naar morgen. Het bepaalt de agenda van het bestuur en de gemeentelijke organisatie. Spraakmakende infrastructurele projecten, sociale en bestuurlijke vernieuwing. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen.

Contact
Wil je meer informatie, neem dan contact op met mevrouw C. Moraal – Wellen, Programmamanager H4 via (015) 380 4241 / (06) 24525350.

Om te solliciteren kun je uiterlijk 21 oktober via de 'Solliciteer' button je motivatie en cv uploaden.
De eerste gesprekken zijn gepland in de ochtend van 29 oktober bij gemeente Midden-Delfland; de tweede gespreksronde is op 30 oktober tussen 16.45 - 17.30 uur in Delft.

Op acquisitie gaat gemeente Delft niet in.
Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Projectmanagement
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Zuid-Holland
Trefwoorden .

Contactgegevens

Contactpersoon C. Moraal – Wellen
Telefoon (06) 24525350

Vestigingsplaats

Solliciteer